| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

FrontPage

Page history last edited by Konrad Juszczyk 10 years, 6 months ago

 

moduł systemu

ASR (automatic speech recognition)

parser

morfolo-gizator

(tagger)

“seman-tyzator”

translator

syntezator mowy

SYSTEMY EKSPERCKIE

dziedzina badań

fonetyka akustyczna
i modele statystyczne

składnia i przetwarzanie języka naturalnego

morfologia

semantyka

semantyka, składnia i translatoryka

fonetyka akustyczna
i modele statystyczne

SZTUCZNA INTELIGENCJA

zadanie

automatyczne rozpoznawanie mowy ludzkiej

automatyczna analiza składni wypowiedzi

automatyczna analiza budowy wyrazów

nadawanie znaczenia

automatyczny przekład na inny język

maszynowe generowanie mowy ludzkiej

odpowiadanie na pytania, wyszukiwanie informacji, wskazywanie drogi, podejmowanie decyzji

 

wyszukiwanie według
pytań w języku naturalnym
(wpisz zapytanie do Google)

przykłady 

Language Tools and Resources for Polish

dragon software

SIRIS-voiceIris,

Google now

 

FIBARO

 

link parser

dendrarium

CLARIN (lista)

PAPPI

Linguist's SE

morfeusz

...

WordNet

SłowoSieć

google translate,

translatica

ivona (Expresivo)
SIRI, S-voice, Iris,

Google now

 

Boty, awatary, e-asystenci: 

http://fidointelligence.pl/
pl/wirtualny-asystent

www.inguaris.pl

http://horacy.denisemyth.com

WOLFRAM ALPHA

 

Szymon Gajewy: 24.01.13

Marta Kuligowska i Patrycja Świeczkowska (LINK PARSER) 17.01.13

KATARZYNA KOPANIA i Milena Ćmil: 24.01.13

MORFEUSZ.pptx

ROKSANA Fiedziuszko I Barbara Kowal 10.01.13

WordNet.pptx

słowosieć prezentacja.pptx

Oskar Budziosz: 10.01.13

Marceli Tokarski (Expresivo)

17.01.13

Ivona.pptx

Adam Kubaszewski (FIDO)

Mateusz Olek (e-asystent)

 

+ Dialekty i gwary polskie. Kompendium internetoweDialekty i gwary  

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.